2012-11-04

cat

Miauczy kotek: miau!
- Coś ty, kotku, miał? /J.Tuwim/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz