Barbara Kurdej-Szatan

Mój rysunek Barbary Kurdej-Szatan oraz jej podziękowania :-)

Komentarze