Paweł Małaszyński

Ostatnio przeglądałam swoje rysunki i oto co znalazłam :-) Recently, I was looking at my drawings and here's what I found :-)

Mój rysunek Pawła Małaszyńskiego z 2009 roku! My drawing by Paweł Małaszyński from 2009!


z 2014 roku :-) from 2014 :-)
i z 2017 roku :-) and from 2017 :-)

Chyba będę musiała zrobić portret z 2019 roku :-) I think I will have to do a portrait from 2019 :-)

Komentarze