cat

Miauczy kotek: miau!
- Coś ty, kotku, miał? /J.Tuwim/

Komentarze