I love books

Grafika ta została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie "I love books" organizowanym przez Konsulat Generalny USA w Krakowie oraz Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jana Pawła II w Opolu:) Bardzo Dziękuję;) http://mbp-opole.art.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1299%3Arozstrzygnicie-konkursu-qi-love-booksq&catid=108%3Aameryka
Posted by Picasa

Komentarze