Mirosława Wilk - wręczanie portretu :-)

Miałam ogromną przyjemność wręczyć portret Pani Miroslawie Wilk, która prowadzi Tradycyjne jadło - „Smaki z Wilkowej Chaty”, myślę, że jej fantastyczne potrawy znają wszyscy w całym naszym województwie (jak nie w Polsce 😊 Mój rysunek był niespodzianką dla Pani Mirki i jak możecie zobaczyć na załączonym zdjęciu nie mogło zabraknąć charakterystycznego elementu Pani Mirki -  czerwonych korali 😊😊 Sama niespodzianka bardzo się udała o czym świadczą nasze uśmiechy 😊😊😊😊 I was very pleased to present a portrait of Mrs. Mirosława Wilk, who runs Traditional Food - "Smaki z Wilkowej Chaty", I think that everyone knows her fantastic dishes in our entire province (not in Poland). My drawing was a surprise for Mirka and how you can see the picture attached could not miss the characteristic element of Mrs. Mirka - red beads. 😊😊 The surprise itself was very successful, as evidenced by our smiles😊😊😊😊

Komentarze