Dzieło Roku 2018

Moja grafika "face" zajęła III miejsce w konkursie Dzieło Roku 2018 😊 My face graphics win III place in the Dzieło Roku 2018 😊😊 Thank you 😊

Komentarze