Treble clef :-)

 Moja grafika, tym razem... muzyczna🎵🎶, uwielbiam słuchać dobrej muzyki zwłaszcza wtedy gdy tworzę 🙂 wnikliwi obserwatorzy myślę, że zauważą namalowany przeze mnie klucz wiolinowy🎵🎶 🙂 obraz ma wymiary 30x40cm, wykonany akwarelami, jest w ramce, gotowy do zawieszenia 🙂 My graphics, this time ... musical🎵🎶, I love to listen to good music, especially when I create 🙂 careful observers I think they will notice the treble clef painted by me🎵🎶 🙂 the picture is 30x40cm, made with watercolors, it is in a frame, ready to hang 🙂

Komentarze