Marilyn Monroe

Mój rysunek Marilyn Monroe, czyli Norma Jeane Mortenson, portret o wymiarach 30x40cm, ołówki 


Komentarze