Lipno w czasie okupacji

 Lipno w czasie okupacji ulica 3 Maja (wtedy ul. 8go września) rysowałam na podstawie zdjęcia z grupy Stare zdjęcia Lipna i okolic, wymiary 30x40cm, ołówki


Komentarze