Maze od hands

 "Maze of hands" grafika o wymiarach 30x40cm , dostępna w antyramie lub ramce Komentarze