Powiatowy Dom Kultury

 Powiatowy Dom Kultury w dawnym budynku Hotelu Warszawskiego rysunek ma wymiary 30x40cm, ołówki, na podstawie zdjęcia z 1962 roku (Stare zdjęcia Lipna i okolic) 


Komentarze